میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 14,900 200
1401/05/25 15,100 0
1401/05/24 15,100 0
1401/05/23 15,100 400