میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 14,800 200
1401/05/25 15,000 0
1401/05/24 15,000 0
1401/05/23 15,000 400