لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.14
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 5,500,000 0
1399/04/14 5,500,000 0
1399/04/11 5,500,000 0
1399/04/10 5,500,000 0