لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2.12
وزن: 37 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 12,700,000 0
1399/04/14 12,700,000 0
1399/04/11 12,700,000 0
1399/04/10 12,700,000 0