لوله مانیسمان (رده 40 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2.12
وزن: 37 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 14,350,000 0
1398/12/20 14,350,000 0
1398/12/19 14,350,000 0
1398/12/17 14,350,000 0