لوله مانیسمان رده40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
تولید کننده: کارخانه دقیق کاوه
سایز: 21.2
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 تماس بگیرید
1401/05/12 تماس بگیرید
1401/05/11 تماس بگیرید
1401/05/10 تماس بگیرید