لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.14
وزن: 25 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 7,000,000 700,000
1399/04/15 6,300,000 0
1399/04/14 6,300,000 0
1399/04/11 6,300,000 0