لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2.12
وزن: 66 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 15,100,000 0
1398/12/20 15,100,000 0
1398/12/17 15,100,000 0
1398/12/13 15,100,000 1,000,000