لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2.12
وزن: 66 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 14,700,000 0
1399/04/14 14,700,000 0
1399/04/11 14,700,000 0
1399/04/10 14,700,000 0