لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3
وزن: 90 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 21,000,000 1,600,000
1399/04/15 19,400,000 0
1399/04/14 19,400,000 0
1399/04/11 19,400,000 0