لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 4
وزن: 132 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 33,000,000 4,200,000
1399/04/15 28,800,000 0
1399/04/14 28,800,000 0
1399/04/11 28,800,000 0