میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/06/24 150,300 4,000
1400/06/23 154,300 2,000
1400/06/22 156,300 7,000
1400/06/21 163,300 1,000