میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: ������������ ����������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 15,930 0
1401/05/22 15,930 0
1401/05/20 15,930 0
1401/05/19 15,930 0