میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 10
وزن: 7/19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 92,800 0
1399/04/17 92,800 500
1399/04/15 92,300 6,500
1399/04/14 85,800 2,000