میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 16
وزن: 18/53 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 90,800 6,000
1399/04/14 84,800 2,000
1399/04/12 82,800 0
1399/04/11 82,800 500