میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 18
وزن: 23/40 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 91,300 0
1399/04/17 91,300 1,000
1399/04/15 90,300 5,500
1399/04/14 84,800 2,500