میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 25
وزن: 45 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 17,385 0
1401/05/22 17,385 0
1401/05/20 17,385 0
1401/05/19 17,385 100