نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 3
وزن: 8.2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/31 74,000 0
1399/02/29 74,000 1,500
1399/02/28 72,500 0
1399/02/27 72,500 0