نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 3
وزن: 14.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/22 66,000 0
1398/12/21 66,000 0
1398/12/20 66,000 0
1398/12/19 66,000 0