نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 3
وزن: 14.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 17,550 0
1401/05/12 17,550 0
1401/05/11 17,550 0
1401/05/10 17,550 0