نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 5
وزن: 22.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 102,000 4,000
1399/04/17 98,000 0
1399/04/16 98,000 0
1399/04/15 98,000 4,500