نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 4
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/16 116,000 0
1399/05/15 116,000 0
1399/05/14 116,000 0
1399/05/13 116,000 7,000