نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 41 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 18,050 0
1401/05/12 18,050 0
1401/05/11 18,050 0
1401/05/10 18,050 0