نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 41 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 90,000 0
1399/04/10 90,000 0
1399/04/09 90,000 0
1399/04/04 90,000 7,000