نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 41 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/22 67,000 0
1398/12/21 67,000 0
1398/12/20 67,000 0
1398/12/19 67,000 0