نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 7
وزن: 62 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/07 77,000 0
1399/03/06 77,000 2,000
1399/03/03 75,000 1,500
1399/02/31 73,500 0