نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 8
وزن: 71.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/31 72,000 0
1399/02/29 72,000 1,000
1399/02/28 71,000 0
1399/02/27 71,000 0