میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,490 100
1401/05/25 15,590 90
1401/05/24 15,500 300
1401/05/23 15,800 100