نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 4
وزن: 20 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 18,080 0
1401/05/24 18,080 0
1401/05/23 18,080 0
1401/05/22 18,080 0