نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 5
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 16,450 0
1401/05/12 16,450 0
1401/05/11 16,450 0
1401/05/10 16,450 0