نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 5
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 100,500 3,500
1399/04/14 97,000 9,500
1399/04/10 87,500 0
1399/04/09 87,500 0