نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 6
وزن: 34 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/01 83,500 4,500
1399/03/26 79,000 2,000
1399/03/24 77,000 1,500
1399/03/20 75,500 0