نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 10
وزن: 90 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 98,000 9,500
1399/04/10 88,500 0
1399/04/09 88,500 0
1399/04/08 88,500 0