نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 10
وزن: 90 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 66,000 0
1398/12/17 66,000 0
1398/12/14 66,000 0
1398/12/13 66,000 5,000