بازار داخلی فولاد متاثر از برخی جریانات

بازار داخلی فولاد متاثر از برخی جریانات
بازار داخلی فولاد متاثر از برخی جریانات

بازار داخلی فولاد متاثر از برخی جریانات

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، مدتی است بازار داخلی فولاد متاثر از برخی جریانات حمایتی ویژه از زنجیره تامین فولاد کشور، بدون توجه به تقاضای واقعی بازار، مصمم به موضع گیری افزایشی است و این هدف با کاهش عرضه های بورسی و کنترل و مهندسی عرضه های بازار داخلی و هم چین برخی توافقات صنفی در حال انجام است. علیرغم پیاده سازی سناریوی این خواسته و با وجود محدود نمودن حجم عرضه های شمش فولادی در بورس کالا و در بازار داخلی، به سبب تقاضای واقعی ضعیف محصول نهایی در بازار داخلی، شاهد آن هستیم که نشانه های این استقبال ضعیف مصرف کننده واقعی از محصول نهایی و متعاقب آن اشباع در سمت تقاضای شمش در حوزه نورد، در ابتدای مسیر زنجیره تامین و تولید فولاد داخلی با بروز تقاضای ضعیف شمش فولادی در بورس کالا به عنوان ماده اولیه تولید محصول نهایی، این روز ها بیش از پیش خود نمایی می کند. و جالب اینکه حوزه نورد نسبت به کاهش حجم عرضه های شمش در بورس کالا اعتراض دارد در حال یکه شواهد نشان دهنده این موضوع است همین مقدار عرضه شمش را هم نمی تواند جذب کند. با توجه به ثبات نسبی نرخ شمش در بازار داخلی و ادامه روند افزایشی در حوزه نورد، این طور می توان نتیجه گیری نمود که گلایه های حوزه نورد در خصوص کاهش حجم عرضه های شمش در بورس کالا یا در بازار داخلی، بیش از آنکه در جهت دفاع از حقوق مصرف کننده نهایی باشد.

اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: