سایه اتهام رانت بر بازار آهن

سایه اتهام رانت بر بازار آهن
سایه اتهام رانت بر بازار آهن

سایه اتهام رانت بر بازار آهن

طی اعلامات سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور، تمام خریداران ورق‌ هایی که در بورس کالا عرضه می شود از اعضای این سندیکا نبوده و عده ای دیگر نیز با اهداف متفاوتی در این حوزه  فعالیت می کنند. از این حیث کارشناسان پیشنهاد یک راهکار موثر در اعلام برائت از سایه اتهام رانت به اعضای سندیکا و برخوردار شدن از حمایت همه آحاد مردم چه مسئول و چه مصرف کننده را ارائه داده اند که اگر بتوانند انرا اجرایی کنند، ضمن اینکه از حمایت همه جانبه مسئولان و مردم برخوردار خواهند شد؛ خیلی مسائل هم شفاف سازی و روشن می گردد.

در این راهکار پیشنهاد شده است تا خریدهای اعضا با اطلاع مدیریت، هماهنگی و برچسب سندیکا باشد؛ در واقع از اعضای رسمی خود بخواهد، حجم خریدهای خود را اعلام کنند و هماهنگی اولیه را قطعا انجام دهند، سپس بصورت جمعی و با مدیریت خود سندیکا خریدها انجام شود، در مرحله بعدی به سهم مساوی یا معادل وجه سپرده تقسیم بندی خرید بین اعضا صورت گیرد؛ سپس خیلی شفاف اعلام کند که امروز سندیکا به مقدار x هزار تن ورق برای اعضای خود از بورس کالا خریداری کرده است. در قدم بعدی سیستم توزیعی شفافی را معرفی کند؛ بطور مثال تصویب کنند به ازای x تناژ خریداری شده ورق از بورس، سیستم حواله ای راه‌اندازی شده بطوریکه به مصرف کننده نهایی با ارائه مدارک معتبر پروژه‌ای، بطور مثال ۱۰ یا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ خریداری شده ورق از بورس کالا، محصول نهایی تحویل مردم و مصرف کننده نهایی می‌دهد، می تواند برای اثبات درستی این سیستم به عنوان ناظر، یک شخص یا نهاد سومی را هم مشارکت دهد. 

بدین ترتیب با این سیستم شفاف سازی، بسیاری از ابهامات در مثلت ارتباطی ( سندیکا - بورس کالا - عرضه کننده ) مشخص خواهد شد. و قطعا از حمایت همه جانبه مردم و مسئولین برخوردار خواهد شداشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: