آزمایشگاه متالورژی

آزمایشگاه متالورژی

  آزمایشگاه متالورژی حامیران ، با برخورداری از مجموعه های متعدد آزمایشگاهی در زمینه ی متالورژی ، اعم از بخش های مکانیکی ، شیمیایی و غیر مخرب ،توانایی انجام آزمون های متعددی را دارد؛ همچنین ، انجام پژوهش های دانشگاهی ، علمی ، تحقیقاتی و ارائه مشاور ه های تخصصی مربوط به صنایع مختلف ، از دیگر اولویت های این مجموعه می باشد . 

این آزمایشگاه با توجه به لزوم کسب اطمینان از دقت و صحت نتایج ارائه شده و همگام سازی با الزامات بین المللی ، موفق به اخذ گواهی نامه ISO/IEC 17025  از موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( NACI)، به شماره تایید صلاحیت 845 شده است .

بطور کلی در مجموعه های مختلف این آزمایشگاه ، پیشرفته ترین تجهیزات آزمون فراهم گردیده تا در کنار پرسنل مجرب و استفاده از آخرین ویرایش استانداردهای محصول ، با تحمیل کمترین هزینه ممکن به مشتریان، بتوان طیف گسترده ای از نیاز آنان را با بالاترین کیفیت  ،پاسخگو بود.