قیمت بولت تهران

لیست قیمت روزانه فروش بولت کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت بولت تهران 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
20
29,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
22
29,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
25
29,8000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

بولت تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!