قیمت رابیتس مسعود

لیست قیمت روزانه فروش رابیتس کارخانه مسعود

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت رابیتس مسعود 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

وزن
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
890
240×60
67,5000تومان
1402/03/16
توضیحات
1100

قیمت رابیتس13ستون 1100گرمی

کارخانه مسعود - 1100 کیلوگرم
240×60
81,7000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

رابیتس مسعود

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!