در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت لوله داربستی ایران 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2
قیمت لوله داربستی ضخامت2 کارخانه کارخانه ایران - 14.5 کیلوگرم
2
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
1 1/2
قیمت لوله داربستی ضخامت 2.5 کارخانه کارخانه ایران - 18 کیلوگرم
2.5
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
1 1/2
قیمت لوله داربستی ضخامت3 کارخانه کارخانه ایران - 20 کیلوگرم
3
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

لوله داربستی ایران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!