در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله داربستی صابری 1402/07/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2

قیمت لوله داربستی ضخامت2 کارخانه

کارخانه صابری - 15 کیلوگرم
2
37,500 34,404 300 تومان
1402/07/10
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله داربستی ضخامت 2.5 کارخانه

کارخانه صابری - 18.5 کیلوگرم
2.5
36,000 33,028 0 تومان
1402/07/10
توضیحات

-

لوله داربستی صابری

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!