قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه ارگ تبریز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16

قیمت میلگرد سایز16 ارگ تبریز

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
26,1500تومان
1402/03/16
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز20 ارگ تبریز

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
26,1500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

میلگرد آجدار ارگ تبریز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!