قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه بردسیر کرمان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد سایز 12 بردسیر کرمان

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
27,100200تومان
1402/03/16
توضیحات

-

میلگرد آجدار بردسیر کرمان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!