میلگرد آجدار سمنان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه سمنان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار سمنان
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار سمنان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!