قیمت میلگرد آجدار سمنان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه سمنان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار سمنان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد سایز 8 سمنان

استاندارد A3 - 4/5 کیلوگرم
28,400100تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت میلگرد سایز 8 سمنان

استاندارA2 - 4.6 کیلوگرم
28,000100تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت میلگرد سایز 10 سمنان

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
27,400100تومان
1402/03/16
توضیحات

-

میلگرد آجدار سمنان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!