قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه فولاد یزد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد سایز8 فولاد یزد

استاندارد A3 - 4.7 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت میلگرد سایز10 فولاد یزد

استاندارد A3 - 7.3 کیلوگرم
26,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز12 فولاد یزد

استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,5000تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز14 فولاد یزد

استاندارد A3 - 14.3 کیلوگرم
26,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز16 فولاد یزد

استاندارد A3 - 18.7 کیلوگرم
26,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز18 فولاد یزد

استاندارد A3 - 23.6 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز22 فولاد یزد

استاندارد A3 - 35.4 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز25 فولاد یزد

استاندارد A3 - 45.6 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز28 فولاد یزد

استاندارد A3 - 57.3 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز32 فولاد یزد

استاندارد A3 - 74.8 کیلوگرم
26,3000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

میلگرد آجدار فولاد یزد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!