قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه نورد کرمان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد سایز 12 نورد کرمان

استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
27,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 نورد کرمان

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/10
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 نورد کرمان

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
26,2000تومان
1402/03/10
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 نورد کرمان

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
26,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 نورد کرمان

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
26,1000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

میلگرد آجدار نورد کرمان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!