میلگرد ساده

لیست قیمت روزانه میلگرد ساده
سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
سایز:
10
سایز:
12
سایز:
14
سایز:
16
سایز:
18
سایز:
20
سایز:
22
سایز:
25
سایز:
28
سایز:
30
سایز:
32
چاپ صفحه
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳