قیمت میلگرد ساده

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده نورد نوین متین 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد سایز 10 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 3/7 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 5/5 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 7/5 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 10 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 12 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 15 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 18 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 24 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 29 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
30

قیمت میلگرد سایز 30 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 34 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 38 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 10 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 12 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 15 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 18 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 24 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 29 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 33 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت میلگرد ساده نطنز 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6.5
28,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت میلگرد ساده فولاد گلستان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5.5
28,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
6.5
28,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان 1402/03/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد سایز 12 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 5/5 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 7/5 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 9/5 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
18

قیمت میلگردسایز 18 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 12 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 18 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 23 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 29 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 38 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
34

قیمت میلگرد سایز 34 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 42/7 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
36

قیمت میلگرد سایز 36 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 48 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات
40

قیمت میلگرد سایز 40 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 59/2 کیلوگرم
32,1000تومان
1402/03/09
توضیحات

میلگرد ساده plain bar

میلگرد ساده در واقع همان میلگردی است که آجدار نباشد و از نظر نرمی و جوش پذیری و ظاهر با میلگرد آجدار متفاوت است. در برگه شناسایی میلگردها قطر اسمی آنها مشخص شده است در جهت بررسی آنالیز این میلگردها می توانیم از برگ شناسایی آنها استفاده نماییم. این میلگردها نیز در صنعت و ساختمان سازی کاربردی هستند شایان ذکر است جهت جوشکاری میلگردهای ساده لازم است شرایط پیش گرم که طبق استاندارد ملی ایران است رعایت گردد. 

برای خرید میلگرد ساده با قیمت مناسب بهتر است قیمت کارخانه های مختلف و همچنین کیفیت آنها را از طریق سایت آهن پرایس بررسی نمایید و از مشاوره رایگان کارشناسان حرفه ای مجموعه با شماره تماس 02154103 استفاده نمایید.

عوامل متعددی بر قیمت میلگرد ساده تاثیرگذار است از جمله این عوامل مثلا بهبود یا رکود بازار مسکن تاثیر مستقیم بر میزان تقاضا دارد و به همین ترتیب میزان تقاضا نیز بر قیمت میلگرد تاثیرخواهد گذاشت. همچنین جو سیاسی ،اقتصادی منطقه ،عوامل بین المللی و میزان تحریم ها ، هزینه حمل و قیمت مواد اولیه، قیمت شمش و سنگ آهن نیز بر قیمت ها موثر خواهد بود. 

از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد ساده می توانیم به آیین صنعت ،نورد نوین متین ،آذرگسترسدید ،فولاد گلستان ،نورد فولادکاران افق ،کویر کاشان ،جهان ،نطنز و .... اشاره نماییم. 

فرایند تولید میلگرد ساده

توسط جک های هیدرولیکی شمش ها به سمت کوره های با دمای 1100 درجه سانتیگراد هدایت می شوند، پس از قرارگیری شمش ها در کوره ها تحت تاثیر حرکت های گردابی در دمای بالا نورد می گردند و سپس شمش های پخته شده روی رول ها قرار می گیرند و در نهایت در مرحله رافینگ از قطر آنها کاسته میشود و بعد توسط قیچی های متراژ برش داده می شود و به صورت بندیل بسته بندی می شوند. 

این میلگردها را قبلا با علامت A-1  نمایش می دادند که اخیرا براساس استاندارد جدید 240 ساده گفته می شود و همچنین قطر آنها 6 الی 200 میلیمتر می باشد. به طور کلی میلگردهای ساده از نظر سختی در دسته میلگردهای نرم قرار می گیرند.

کاربردهای میلگرد ساده

میلگردهای ساده برای دور پیچ در سازه های بین آرمه ای ،شفت های صنعتی و نما و همچنین به عنوان میلگرد حرارتی در ساختمان استفاده می شوند که البته استفاده از میلگرد ساده به عنوان میلگرد حرارتی اشتباهی است که متاسفانه رایج شده است.

تفاوت میلگرد آجدار و ساده

- از نظر ظاهری میلگرد آجدار دارای آج های شبیه مارپیچ یا موازی است اما میلگرد ساده صاف و بدون شیار است.
- از نظر سایز میلگردهای آجدار و ساده هر دو به 2 صورت کلاف و شاخه ای عرضه می گردند اما :

  • در نوع آجدار آن سایزهای مرسوم آن 5.5 الی 40 میلیمتر است
  • در نوع ساده سایزهای 5.5 الی 20 میلیمتر مرسوم است.

- از نظر روش تولید میلگرد آجدار و ساده مشابه می باشند با این تفاوت که در تولید میلگرد آجدار یک مرحله جهت آجدار کردن میلگرد اضافه می گردد.
- عموما میلگرد آجدار مقاوم در برابر ضربه است و همچنین به دلیل مستحکم بودن در بتن و به طور کلی پروژه های ساختمان سازی به کار می رود اما میلگردهای ساده در پروژه های صنعتی و در ساخت خاموت در بخش ساختمان سازی کاربردی هستند.
به طور کلی میلگردها از مقاطع بسیار کاربردی در صنعت و ساختمان هستند و در دو دسته آجدار و ساده تقسیم می شوند و تفاوت های زیادی درکاربرد ،فرآیند تولید و شکل ظاهری ،جنس دارند.اصلی ترین تفاوت میلگرد ساده و آجدار در کاربرد و میزان سختی آنهاست.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
خرید میلگرد ساده به چه صورت است؟

خرید میلگرد ساده معمولا به صورت شاخه‌ای و کلافی است اما مجموعه آهن پرایس هیچ محدودیت وزنی ندارد و به صورت شاخه‌ای نیز عرضه می‌کند.

پرمصرف‌ترین سایز میلگرد ساده کدام است؟

میلگرد ساده سایز 8 و 10 چه به صورت شاخه‌ای و چه به صورت کلاف مصرف بالایی دارد.

کدام کارخانه‌ها میلگرد ساده تولید می‌کنند؟

ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد گلستان، نورد نوین متین، آذرگستر سدید و... جزو کارخانه‌هایی هستند که میلگرد ساده تولید می‌کنند.

چه عواملی بر قیمت میلگرد ساده اثرگذار است؟

عناصر سازنده، برند کارخانه، نیاز صنایع وابسته، هزینه تولید، نرخ مواد اولیه، عرضه و تقاضا، نرخ ارز و ... بر قیمت میلگرد اثرگذار هستند.

میلگرد ساده چه مشخصاتی دارد؟

میلگرد ساده ظاهری صاف و بدون آج دارد، تولید آن به شکل شاخه و کلاف و در سایزهای 5/5 الی 20 میلیمتر است.

کاربرد میلگرد ساده چیست؟

ساخت قطعات خودرو، ساخت اتصالات صنعتی، اتصالات ساختمانی، اتصالات زیربنایی در بزرگراه‌ها و ... از مهمترین کاربردهای میلگرد ساده است.

-

قیمت میلگرد ساده

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!