میلگرد ساده

لیست قیمت روزانه میلگرد ساده
سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
سایز-8
سایز-10
سایز-12
سایز-14
سایز-16
سایز-18
سایز-20
سایز-22
سایز-25
سایز-28
سایز-30
سایز-32
سایز-34
سایز-36
سایز-40
چاپ صفحه
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳