در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
34
قیمت میلگرد 34 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
36
قیمت میلگرد 36 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
40
قیمت میلگرد 40 ساده کویرکاشان استاندارد 6متری -
31,400 28,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

میلگرد ساده کویر کاشان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!