در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت نبشی فولاد تهران

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران -
50×50
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
3
قیمت نبشی 3میل ابعاد60×60 کارخانه فولاد تهران -
60×60
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
4
قیمت نبشی 4میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران -
50×50
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
5
قیمت نبشی 5میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران -
50×50
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت نبشی 6میل ابعاد70×70 کارخانه فولاد تهران -
70×70
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت نبشی 8میل ابعاد80×80 کارخانه فولاد تهران -
80×80
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت نبشی 10میل ابعاد100×100 کارخانه فولاد تهران -
100×100
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

نبشی فولاد تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!