در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت نبشی ناب تبریز 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30 کارخانه ناب تبریز - 8.2 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه ناب تبریز - 11 کیلوگرم
40×40
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 13 کیلوگرم
45×45
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
50×50
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 30×30 کارخانه ناب تبریز - 13.5 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
40×40
26,500 24,091 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
45×45
29,700 27,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
50×50
25,900 23,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 22 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 20 کیلوگرم
45×45
29,200 26,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 23 کیلوگرم
50×50
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 27 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 32 کیلوگرم
70×70
27,400 24,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 75×75 کارخانه ناب تبریز - 35 کیلوگرم
75×75
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 32.5 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 38 کیلوگرم
70×70
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 75×75 کارخانه ناب تبریز - 41 کیلوگرم
75×75
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 47.8 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 62 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 44 کیلوگرم
70×70
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 51 کیلوگرم
80×80
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 71.5 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 54 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 94 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

نبشی ناب تبریز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!