اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق آلومینیوم پارس 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 3 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.6

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 4 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.8

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 6 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 12 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 17 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 29 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 34 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
7

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 40 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 45 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 56 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 67.5 کیلوگرم
1000×2000
209,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
15

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 84 کیلوگرم
1000×2000
209,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت شیت آلومینیوم1050،بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 3 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.6

قیمت شیت آلومینیوم1050،بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 4 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 5.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 11.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 16.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
1.25

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3.5 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
1.25

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
1.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 4 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
1.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 4.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 5.5 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 5.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
2.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 7 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
2.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 7 کیلوگرم
1250
195,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 8.5 کیلوگرم
1000
195,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 8.5 کیلوگرم
1250
195,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 11.5 کیلوگرم
1000
195,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 11.5 کیلوگرم
1250
195,8000تومان
1402/03/10
توضیحات

ورق آلومینیوم نوعی ورق فولادیست که از جنس فلز آلومینیوم است و وزن پایینی دارد. ورق آلومینیوم  به دلیل داشتن وزن سبک یکی از محصولات بسیار کاربردی و پرطرفدار است که این ورق به ورق سبک نیز معروف می باشد.ورق آلومینیوم رنگی، ورق آلومینیوم آجدارو ورق های کامپوزیتی از انواع ورق آلومینیوم هستند که هر یک کاربرد مختص به خود را دارند. در صورتی که برای خرید ورق آلومینیوم، خریدار از آهن پرایس بخواهد که ورق آلومینیوم در آلیاژ خاصی باشد یا به عبارت دیگر سری خاصی  -مدل 1050 یا مدل 3105- باشد (برای استفاده در شرایط و کاربردهای خاص)،  می توانید این مورد را از آهن پرایس بخواهید و ورق آلومینیومی را با آلیاژ مد نظر با سرتیفیکیت معتبر آزمایشگاه متالوژی دریافت نمایید.

قیمت ورق الومینیوم در کارخانه های  نورد اراک، پارس آلومان کار و پارس بر اساس ضخامت، وزن و ابعاد متفاوت آن تعیین می شود و شما میتوانید قیمت روز ورق آلومینیوم را در بالای صفحه مشاهده نمایید و برای خرید آن در خواست پیش فاکتور دهید. از آن جایی که آلومینیوم فلز گرانبهایی است وزن ورق های آلومینیومی ارتباط مستقیم با قیمت آن دارد. ورق آلومینیومی نازک 3 و 4 میلی متری هستند و وق آلومینیومی ضخیم 5 و 6 میلی متر ضخامت دارند. با تماس با کارشناسان آن پرایس، آن ها شما را در این مسیر یاری خواهند کرد.

عوامل موثر بر قیمت ورق آلومینیوم

قیمت شمش آلومینیوم

قیمت شمش الومینیوم اصلی ترین عامل موثر بر قیمت ورق های آلومینیومی در ایران است. از آنجایی که قیمت هر یک از فلزات بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تغییر میکند، بازار فلزات در ایران نیز به دنبال این تغییرات، دستخوش تغییر می شود. تغییر قیمت دلار در کشور نیز عامل داخلی نوسانات قیمت ورق آلومینیوم است. طبیعتا با افزایش قیمت دلار، شمش های آلومینیومی در ایران نیز با قیمت بیشتری خرید و فروش می شوند و در نهایت ورق آلومینیومی نیز تاثیرات این تغییر قیمت ها را به خود خواهد دید.

وزن و ضخامت

شاید بنظر برسد که ضخامت یک ورق آلومینیومی عاملی بر تغییر قیمت آن است، ولی در این نمونه ورق فلزی این گونه نیست و ضخامت تاثیری بر قیمت ورق آلومینیومی ندارد. اما وزن ورق عامل اصلی تغییر قیمت است و وزن به اضافه هر کیلو مشخص میشود. هر آنچه وزن ورقی که خریدار میخواهد خریداری کند بالاتر باشد، طبیعتا قیمت بیشتری برای آن ورق باید پرداخته شود. 


آلیاژ یا سری تولیدی ورق آلومینومی

اینکه ورق الومینیومی با چه آلیاژی تولید شده باشد عامل دیگر تاثیر گذار بر قیمت آن است. در سری های متفاوت، آلیاژ به کار رفته در ورق های آلومینیومی متفاوت است و در برخی از سری ها فلز های دیگری نیز به ترکیب آلیاژ اضافه می شود. به صورت کلی ورق های آلیاژی 3105 که استحکام بیشتری نسبت به ورق های آلیاژی 1050 دارند، گران تر هستند و البته کاربرد بیشتری دارند. کاربرد های بیشتر ورق آلومینیوم 3105، از جمله استفاده از این ورق در ساختمان سازی باعث شده  تقاضا برای این نوع بیشتر از ورق 1050 که کاربرهای محدود تری دارد، باشد واین تقاضای بیشتر نیز میتواند یک دلیل تفاوت قیمت سری های متفاوت باشد.

خرید ورق آلومینیوم 

با در نظر گرفتن کاربرد مدنظرتان برای خرید ورق آلومینیوم، می توانید قیمت روز ورق های الومینیومی را در جدول قیمت ورق الومینیوم آهن پرایس به صورت آنلاین مشاهده کنید و برای خرید ورق آلومینیومی با مشاوران و کارشناسان با شماره 02154103 تماس بگیرید. در این جداول قیمت، آلیاژ، کارخانه، ضخامت و ابعاد متفاوت ورق ها مشخص شده است تا همراهان آهن پرایس به راحتی بتوانند آن ها را مقایسه کنند و برای محصول مورد نظر خود درخواست پیش فاکتور دهند.

ورق آلومینیوم قطعه فلزی نازک و سبکی است که از شمش آلومینیوم ساخته می‌شود. از ویژگی‌های منحصر به فرد ورق آلومینیوم که آن را به یکی از پرمصرف‌ترین محصولات فلزی تبدیل کرده استحکام و انعطاف بالا، وزن سبک و قابلیت بازیافت  این محصول است.

انواع  مختلفی از ورق آلومینیوم در بازار موجود است که شامل ورق آلومینیوم رنگی، آجدار و کامپوزیتی است؛ همچنین این ورق در ترکیب با عناصر دیگر به تولید چند سری آلیاژ آلومینیوم با گریدهای متنوع منجر می‌شود که ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی نیز دارند؛ گفتنی است ورق آلومینیوم معمولا در ضخامت‌های 0/2 الی 30 میلمیتر تولید می‌شود.

از جمله برترین کارخانه‌هایی که در زمینه تولید ورق آلومینیوم فعالیت دارند می‌توان به کارخانه ورق آلومینیوم پارس، آلومینیوم نورد اراک و ورق آلومینیوم پارس آلومان کار اشاره کرد.

نحوه خرید ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم تنوع بسیار بالایی دارد به همین دلیل برای انتخاب درست محصول مورد نیاز خود، پیش از خرید حتما با کارشناس فروش باتجربه مشورت کنید، به همین منظور می‌توانید با شماره 54103-021 تماس بگیرید و برای اطلاع از قیمت روز ورق آلومینیوم هم می‌توانید به وبسایت و کانال‌های تلگرامی آهن پرایس مراجعه کنید.

از جمله نکاتی حائز اهمیت که پیش از خرید باید به آن توجه کرد توجه به سری آلیاژ این ورق است، زیرا هر چقدر سری آلیاژ بالاتر باشد استحکام و مقاومت ورق بالاتر رفته و در نتیجه قیمت ورق نیز افزایش می‌یابد، از دیگر موارد مهم می‌توان به برند تولیدکننده و ضخامت ورق اشاره کرد. خرید ورق الومینیوم معمولا به صورت شیت انجام می‌شود و نرخ آن نیز براساس کیلوگرم محاسبه می‌شود.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

قیمت ورق آلومینیوم

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!