در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق استیل ورق استیل وارداتی

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.3
قیمت ورق استیل 304L عرض 1000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
190,000 172,727 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق استیل 304L ابعاد1250×2500 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق استیل 304ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
192,000 174,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق استیل 304L ابعاد1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق استیل 304L عرض1250 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
185,000 168,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
185,000 168,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
188,000 170,909 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق استیل 304L عرض1250 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
187,000 170,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1250×2500 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
184,000 167,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
187,000 170,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
2
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
181,000 164,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
2.5
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
186,000 169,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
3
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
4
قیمت ورق استیل 304L عرض1250 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
183,000 166,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
4
قیمت ورق استیل 304L عرض1500 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
178,000 161,818 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
4
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
184,000 167,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
5
قیمت ورق استیل 304L عرض1250 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
183,000 166,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
5
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1000×2000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
184,000 167,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
5
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1250×2500 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت ورق استیل 304L ابعاد 1500×6000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
181,000 164,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
6
قیمت ورق استیل 304L عرض1000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت ورق استیل304L ابعاد 1500×6000 کارخانه ورق استیل وارداتی -
304L
180,000 163,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق استیل ورق استیل وارداتی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!