تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 18
وزن: 226 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 3,860,000 0
1401/05/12 3,860,000 100,000
1401/05/10 3,760,000 90,000
1401/05/08 3,850,000 100,000