تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 18
وزن: 225 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 25,520,000 3,000,000
1399/04/10 22,520,000 0
1399/04/09 22,520,000 800,000
1399/04/08 21,720,000 0