تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 22
وزن: 315 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 5,410,000 0
1401/05/12 5,410,000 80,000
1401/05/10 5,330,000 70,000
1401/05/08 5,400,000 50,000