تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 22
وزن: 314 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 37,020,000 6,500,000
1399/04/10 30,520,000 500,000
1399/04/09 30,020,000 1,400,000
1399/04/08 28,620,000 400,000