تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 18
وزن: 215 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 14,520,000 500,000
1398/12/20 15,020,000 0
1398/12/19 15,020,000 0
1398/12/17 15,020,000 0