تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 20
وزن: 255 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 26,520,000 0
1399/04/09 26,520,000 0
1399/04/04 26,520,000 2,000,000
1399/03/27 24,520,000 1,000,000