میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,850 0
1401/05/25 15,850 150
1401/05/24 16,000 100
1401/05/23 16,100 0